Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม องค์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ประจำปี 2555
ปฏิทินกิจกรรม องค์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ประจำปี 2555

     1. เดือนมกราคม 2555 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555 วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
     2. เดือนเมษายน 2555 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 วันที่ 13 - 15 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (วันที่จัดงานยังไม่ทราบแน่นอน)
    3. เดือนสิงหาคม 2555 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไหว้พระ 9 วัด
        เดือนสิงหาคม 2555 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
     4. เดือนตุลาคม 2555 กิจกรรมวันปิยะมหาราช ( รวมกิจกรรมกับทางอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก )
     5. เดือนพฤศจิกายน 2555 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
     6. เดือนธันวาคม 2555 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ( 5 ธันวามหาราช ) วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2555