Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Responsive image
5 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบึงกอก  จัดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงความรู้และความสามารถมาบรรยายให้น้องๆได้รับฟัง โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนวัดบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
         
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562