Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563
01 ต.ค. 2562 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปี 2563
01 ต.ค. 2562 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ Quality of Work life และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2564
28 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
20 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2557 - 2561)
01 ต.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2561-2563
01 ต.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำปี 2562
23 ต.ค. 2560 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ประจำปี 2561-2563
28 พ.ย. 2559 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559)
28 พ.ย. 2557 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th