Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์และขยะเปียกประจำครัวเรือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามนโยบายท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.บึงกอก จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะ โดยการผลิตตระกร้าจากกระป๋องอลูมิเนียม ณ หมู่บ้านเสวยซุง โดยมีผู้นำในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะด้วยตนเอง ณ หมู่บ้านเสวยซุง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และครัวเรือนนำร่อง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะหมู่ ๗ บ้านเสวยซุง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก กิจกรรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียมร่วมกับกองสาธารณสุขฯ อบต.บึงกอก ผู้นำชุมชน และ อสม.10 รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาค 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ออกให้คำแนะนำการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6(คลองเตย) หมู่ 10 และหมู่ 12 พร้อมทั้งได้เข้าพบนายพิน ไกรเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนา ตามโครงการพัฒน

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ และชี้แจงผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รัศมี 5 กิโลเมตร โดย สำนักงานควบคุมโรค ณ รพสต.บ้านปรือกระเทียม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งมีผู้บริหาร, สมาชิกสภา

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก จัดส่งผู้ดูแลระบบประปาในหมู่บ้าน ในพื้นที่เฝ้าระวัง รอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำประปาสะอาด จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

07 มิ.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการติดตามการบริหาจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่2/2561
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th