Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ส.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก งาน Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019

15 มิ.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พ.ศ. 2563

06 มี.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2563

05 ก.ย. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2562

31 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม

27 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

19 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกพบประชาชน

16 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

15 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562

12 ส.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th