Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ธ.ค. 2566
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ขบวนเปิดงานไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว ประจำปี 2563

22 ธ.ค. 2566
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

04 ธ.ค. 2566
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2563

10 พ.ย. 2566
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

05 ก.พ. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

01 ก.พ. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2564

07 ม.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ให้คำแนะนำร้านค้า เพื่อป้องกันโควิด - 19

30 ธ.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

30 ธ.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก กิจกรรมวันปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงกอก

29 ธ.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 / 2563
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th