Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ค. 2557
ถึง
22 ก.ค. 2557
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕ต-๒๕๕๗)
05 ก.พ. 2557
ถึง
26 ก.พ. 2557
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
08 พ.ค. 2555
ถึง
16 พ.ค. 2555
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)
01 ธ.ค. 2554
ถึง
01 ธ.ค. 2554
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
01 ธ.ค. 2554
ถึง
00 00 543
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
08 พ.ย. 2554
ถึง
28 พ.ย. 2554
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง การรับสมัครนักบริหารงานคลัง7และนักบริหารงานช่าง 7
08 ก.ย. 2552
ถึง
09 ก.ย. 2552
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th