Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
14 ส.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
04 ส.ค. 2563
ถึง
11 ก.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
22 ก.ค. 2557
ถึง
22 ก.ค. 2557
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕ต-๒๕๕๗)
05 ก.พ. 2557
ถึง
26 ก.พ. 2557
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
08 พ.ค. 2555
ถึง
16 พ.ค. 2555
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)
01 ธ.ค. 2554
ถึง
01 ธ.ค. 2554
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
01 ธ.ค. 2554
ถึง
00 00 543
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริการส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
08 พ.ย. 2554
ถึง
28 พ.ย. 2554
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง การรับสมัครนักบริหารงานคลัง7และนักบริหารงานช่าง 7
08 ก.ย. 2552
ถึง
09 ก.ย. 2552
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th