Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ค. 2564
ถึง
21 ก.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (น้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำไตรมาสที่ 3
07 ก.ค. 2564
ถึง
07 ก.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผล/ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 / ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 / ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 2
24 พ.ค. 2564
ถึง
25 มิ.ย. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.(จากสามแยกถนน คสล.หลังอาคารสำนักงาน อบต.บึงกอกไปถนน ลาดยางสายบ้านคุยมะตูม - บ้านทุ่งอ้ายโฮ้) หมู่ 4
24 พ.ค. 2564
ถึง
25 มิ.ย. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จากถนนลาดยาง ไป วัดบวร) หมู่ 7
24 พ.ค. 2564
ถึง
24 พ.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. (จากร้านค้า ไป บ้านนายรุ่งทิวา มิ่งมิตร) หมู่ 2
14 พ.ค. 2564
ถึง
14 พ.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
05 มี.ค. 2564
ถึง
05 เม.ย. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ อบต.บึงกอก
19 ก.พ. 2564
ถึง
19 มี.ค. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บึงกอก
21 ม.ค. 2564
ถึง
21 มิ.ย. 2564
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th