Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ย. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 7 บ้านเสวย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคกลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่10 บ้านบึงกอกพัฒนา
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด แคปซีล หมู่4 บ้านคุยมะตูม
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิด แคปซีล หมู่8 บ้านประดา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ชนิด แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 บ้านประดา
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่10 บ้านบึงกอกพัฒนา
05 ก.ค. 2560
ถึง
05 ก.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด แคปซีล หมู่ที่8 บ้านประดา
13 มิ.ย. 2560
ถึง
13 มิ.ย. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเพิกถอนการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิด เคปซีล หมู่ที่1 บ้านบึงกอก (จากคอสะพานคลองคต ถึง สุดเขต ตำบลบึงกอก) ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ 60055018249)
22 พ.ค. 2560
ถึง
22 พ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ หยวกยงไปยัง บ้านนางบุญมา ศรีบัว หมู่ที่ 2
22 พ.ค. 2560
ถึง
22 พ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ หยวกยงไปยัง บ้านนางบุญมา ศรีบัว) หมู่ที่2 บ้านปรือกระเทียม
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th