Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.(จากบ้านนายวิเศษ อยู่สายบัว ไป ร้านค้า ) หมู่ 2 บ้านปรือกระเทียม
13 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดปรือกระเทียม ไปคลองไส้ไก่ข้างวัดปรือกระเทียม) หมู่ 2
13 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดปรือกระเทียม ไปคลองไส้ไก่ข้างวัดปรือกระเทียม) หมู่ 2
13 พ.ค. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (สายจากสี่แยกนานายสมเจต จำปาเงิน ไป บ้านนางสุชิน ) หมู่ 8
13 พ.ค. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (จากหน้าวัด ไป บ้านนายวิน ) หมู่ 8
13 พ.ค. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16 ม.ค. 2562
ถึง
31 ม.ค. 2562
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง (จากบ้านนายเสวย ทาดวงตา ไป นานายปีใหม่ พรหมศรี) หมู่ 5
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านคลองเตย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th