Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26 มี.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร ประจำเดือน มกราคม 61
26 มี.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61
26 มี.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร ประจำเดือน มีนาคม 61
08 ธ.ค. 2560 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กำหนดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อน ครั้งที่1
01 พ.ย. 2560 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
18 ก.ย. 2560 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม. 7 บ้านเสวยซุง
21 ก.ค. 2560 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กำหนดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ครั้งที่1
14 ธ.ค. 2559 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เปิดเผยราคากลาง เจาะบ่อบาดาลในชั้นใตเดินหรือชั้นหินแข็ง (บริเวณที่สาธาณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจันทร์) ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
14 ธ.ค. 2559 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากนานายปรีชา ไป บ้านนายบุญส่ง ขำอินทร์) หมู่ที่8 บ้านประดา ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th