Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จากเดิมชำระภายในเดือน เมษายน ของทุกปีเฉพาะปี 2563
ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึงภายในเดือนสิงหาคม 2563 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ส.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
14 ส.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
14 ส.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2563
13 ส.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ลานออกกำลังกาย อบต.บึงกอก
04 ส.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
22 ก.ค. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เรื่องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th