หัวรถจักรขบวนบรรทุกปูนพุ่งตกรางที่ต
หัวรถจักรของขบวนรถบรรทุกปูนผงบริษัททีพีไอลากขบวนตู้บรรทุกปูนจากสถานีหินลับ มุ่งหน้าจะ
ตรวจเข้มโควิด-19 คนไทย 462 คนเดินทา
คนไทย 462 คนจากประเทศตุรกี อิหร่าน ไต้หวัน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดินทางกลับไทย 5 เที่