สถ.จัดประชุมบทบาทและจัดทำแผนปฏิรูปอ
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย
อิชิตัน รุกเครื่องดื่ม Non-Tea เต็ม
อิชิตัน ปรับกลยุทธ์รุกเครื่องดื่ม Non-Tea เต็มสปีด ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่อิชิตัน วิตามิน วอ