Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวกิจกรรม

งานตักบาตรเทโวโรหณะวัดบึง... (03 ต.ค. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (23 ก.ย. 2563)  

มอบเบี้ยผู้สูงอายุตำบลบึง... (10 ก.ย. 2563)  

งาน Thailand Banana World... (26 ส.ค. 2563)

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระร... (21 ส.ค. 2563)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (14 ส.ค. 2563)

ลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 12... (13 ส.ค. 2563)

ลานกีฬา อบต.บึงกอก (13 ส.ค. 2563)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (12 ส.ค. 2563)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (07 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (05 ส.ค. 2563)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (28 ก.ค. 2563)

โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใ... (10 ก.ค. 2563)

เก็บรวบรวมขยะอันตราย (10 ก.ค. 2563)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย... (10 ก.ค. 2563)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (09 ก.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต... (30 มิ.ย. 2563)

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรีย... (26 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้... (15 มิ.ย. 2563)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (06 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลบึงกอก เรื่องประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ จำนวน 2 โครงการ (09 ก.ย. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก .01 ง... (19 ส.ค. 2563)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางชนิด AC (จากบ้านนา... (18 ส.ค. 2563)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.(จากบ้านนายวิเศษ อยู่สายบัว ไป ร้านค้า... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดป... (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดป... (13 มิ.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (จากหน้าวัด ไป บ้านนายวิน )... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (สายจากสี่แยกนานายสมเจต จำป... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง (จากบ้านนายเสวย ทาดวงตา ไป นานายปีใหม่ พรหมศร... (16 ม.ค. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกร... (18 เม.ย. 2561)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง ... (18 ม.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาฯ ๗ โครงการ (อบต บึงกอก )และ ร่างขอบเขตงาน (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3 (01 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ... (30 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (26 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู... (17 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่... (14 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพน... (22 ก.ค. 2557)
ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน... (05 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (08 พ.ย. 2554)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระ... (08 ก.ย. 2552)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางการติดต่อ
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th