Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จากเดิมชำระภายในเดือน เมษายน ของทุกปีเฉพาะปี 2563
ขยายระยะเวลาชำระภาษีไปถึงภายในเดือนสิงหาคม 2563 
ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก (04 ส.ค. 2563)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 2563)  
เรื่องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (22 มิ.ย. 2563)  
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (22 มิ.ย. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2563 (22 มิ.ย. 2563)
รายงานสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (22 มิ.ย. 2563)
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562 (18 มิ.ย. 2563)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรร... (26 พ.ค. 2563)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก (26 พ.ค. 2563)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก (26 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน... (26 พ.ค. 2563)
การประชุมประชาคม เพื่อรับความคิดเห็นการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อบต.บึงกอก เป็... (16 มี.ค. 2563)
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ประจำปีการศึกษา 25... (09 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 (02 มี.ค. 2563)
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปล... (24 ก.พ. 2563)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 / 2562 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปะจำป... (28 พ.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562 (30 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งาน Thailand Banana World... (26 ส.ค. 2563)  

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้... (15 มิ.ย. 2563)  

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (06 มี.ค. 2563)  

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเ... (05 ก.ย. 2562)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม... (31 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (27 ส.ค. 2562)

โครงการองค์การบริหารส่วนต... (19 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมการป้องกันและแ... (16 ส.ค. 2562)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (15 ส.ค. 2562)

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย... (12 ส.ค. 2562)

มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ กร... (09 ส.ค. 2562)

กิจกรรมวันแม่ (09 ส.ค. 2562)

โครงการสร้างจิตสำนึกแก่ผู... (07 ส.ค. 2562)

เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่... (30 ก.ค. 2562)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่... (07 มิ.ย. 2562)

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... (06 มิ.ย. 2562)

วิธีการปฎิบัติและการป้องก... (03 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้น... (16 พ.ค. 2562)

กิจกรรม Kick Off โครงการพ... (10 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง คสล.(จากบ้านนายวิเศษ อยู่สายบัว ไป ร้านค้า... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 6 ( จากบ้านนางแหลม ไชยพาลี ไป ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง)... (08 เม.ย. 2563)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดป... (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ (จากโรงเรียนวัดป... (13 มิ.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (13 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (จากหน้าวัด ไป บ้านนายวิน )... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (สายจากสี่แยกนานายสมเจต จำป... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง (จากบ้านนายเสวย ทาดวงตา ไป นานายปีใหม่ พรหมศร... (16 ม.ค. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกร... (18 เม.ย. 2561)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง ... (18 ม.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาฯ ๗ โครงการ (อบต บึงกอก )และ ร่างขอบเขตงาน (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3 (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านประด (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 (อบต.บึงกอก ) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนน ม. 3 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 7 บ้านเสวย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จั... (15 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพน... (22 ก.ค. 2557)  
ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน... (05 ก.พ. 2557)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (08 พ.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (08 พ.ย. 2554)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระ... (08 ก.ย. 2552)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางการติดต่อ
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th